1. Žiadateľ vstúpi na web SLA menu Registrácie : www.slovak-ski.sk a preštuduje si všetky tam uvedené informácie.
2. Žiadateľ kliká na červenú ikonu “Registračný online formulár”.
3. Žiadateľ vypĺňa formulár, všetky požadované údaje
4. Žiadateľ vkladá fotografiu v elektronickej podobe,formát .jpg, veľkosť od 100kB do 1MB
5. Žiadateľ odosiela formulár klikom na „Odoslať prihlášku“.
6. Žiadateľ následne otvára e-mail, ktorý obdržal od systému evidencie SLA v e-konte ktoré uviedol do žiadosti kde vyplnená prihláška je v prílohe so sprievodným textom v tele e-mailu s ďaľším postupom.
7. Žiadateľ vytláča prihlášku 1x a podpisuje na tomu určenom mieste (zák.zástupca za neplnoletého).
8. Žiadateľ doručí vytlačenú a podpísanú prihlášku pani Bělínovej (Penzión BĚLÍN - Tatranská Lomnica) Stačí aj vhodiť do poštovej schránky. V krajnom prípade môžete vyplnenú a podpísanú prihlášku oskenovať a poslať e-mailom (filiplktl.net).