Majstrovský prebor v lyžovaní sjazdovom (1. marec 2008 l.p.)

Predosla      Nasledovna

Blanka B. v najširšom pluhu, aký sukňa dovolila.


·1·2·3·4·5·6·7·8·9·10·11·12·

© b&f belin 2011