Majstrovský prebor v lyžovaní sjazdovom (1. marec 2008 l.p.)

Predosla      Nasledovna

Aj z televízie sa prišli pozrieť, čo sú to za lyžiari...


·1·2·3·4·5·6·7·8·9·10·11·12·

© b&f belin 2011